La Unió d´Empresaris d´Automoció dona un vehículo a un hospital de Barcelona